(0 ความคิดเห็น) 

รายละเอียด

รับจำนวนสูงสุด

10/คลาส

ราคา

ตาราง

การจอง

จอง จากวันที่
ถึงวันที่
00
Xxx
Xxx
0000
00:00
00
Xxx
Xxx
0000
00:00
 
ผู้เข้าร่วม 

ฟรี

ราคาต่อรอบ 0 ครั้ง (0 MYR/ครั้ง)

จัดโดย: LFKL - Henri Fauconnier - Bureau des AES

, 51200 Kuala Lumpur Malaysia
+60 (03) 6250 4415 ext  10
aes@lfkl.edu.my

ประเภทกิจกรรม: เพลย์กรุ๊ป

ถามคำถาม

ความคิดเห็น